Elektronik och hårdvara
Vi har vi stor erfarenhet av produktutveckling. Vi kan hjälpa er med allt från specifikationer och förstudier till schemaritning, mönsterkortslayout och hårdvarukonstruktion och att ta fram testsystem.

Vi arbetar mycket med microprocessorsystem, maskinnära programmering och programmerbar logik.
Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, är också ett område som vi har stor kompetens inom.