EUC kan ta ett helhetsgrepp om din utveckling eller vara behjälplig i delar av processen. Inom elektronikkonstruktion arbetar vi med allt från kraftelektronik till mikroprocessorbaserad digital elektronik och sensorelektronik. På motsvarande sätt så arbetar vi inom programvaruutveckling med ett brett spektrum från webbapplikationer till inbyggda system. Inom mekanisk konstruktion är elektronikkapsling för krävande miljöer en specialitet.