På EUC har vi en bred kompetens som täcker in hela utvecklingsprocessen. Från konstruktionen av kapslingen och konstruktion av elektroniken till utvecklingen av programvara.

EUC kan ta ett helhetsgrepp om din utveckling eller vara behjälplig i delar av olika processer. Inom elektronikkonstruktion arbetar vi med allt från kraftelektronik till mikroprocessorbaserad digital elektronik och sensorelektronik. På motsvarande sätt så arbetar vi inom programvaruutveckling med ett brett spektrum från webbapplikationer till inbyggda system. Vi har även en expert inom mekanisk konstruktion där elektronikkapsling för krävande miljöer är en specialitet.