Programvara

Även de enklaste kretsarna behöver ofta programmeras idag och här kan vi hjälpa er, vi har lång erfarenhet av att arbeta både mycket nära elektroniken men också med att designa den och det finns självklara fördelar med att både ha kompetensen att utveckla ett kretskort och att sedan programmera processorerna som körs på det. Synergin som uppstår när hårdvaru- och mjukvaruutvecklarna sitter i samma kontor är värd mycket i tid.

Lågnivå

En stor del av våra uppdrag idag innehåller utveckling av kretsar med avancerade processorer. För att få dessa att fungera korrekt krävs ofta god kunskap om både maskinnära programmering och programmering på en högre nivå. Enklare processorer som vi arbetar med är Atmels XMEGA och på mer avancerad nivå så använder vi ofta ARM processorer för tillfället är AM335x familjen den vanligaste. Det finns mycket kompetenta utvecklingskort med denna processor som möjliggöra utveckling av programvara parallellt med framtagandet av en skräddarsydd elektronik. Vi konstruerar även egna distributioner av Linux baserade på YOCTO för att passa den egna elektroniken.

Högnivå

Med ett fungerande grundsystem kan vi givetvis hjälpa er programmera den programvara som elektroniken är framtagen för. Vi har en stark kompetens när det kommer till utformandet av användargränssnitt, oavsett om det är en enkel maskin med några få knappar eller ett avancerat grafiskt gränssnitt kan vi hjälpa dig att designa och implementera vad du, och dina kunder, behöver och vill ha.
Vi kan snabbt ta fram skisser och prototyper av användargränssnittet. Detta har stora fördelar då vi tidigt kan skala bort onödig funktionalitet i programvara och elektronik för att effektivisera hela processen.

Språk som vi arbetar med är Assembler, C, C++, C#, Qt, Python, ADA, Delphi och Java.
Vi har även erfarenhet av CANbus och CANanalyzer.

Assembler

ARM

programvara