Din egen Utvecklingsavdelning

Ett medlemskap i EUC innebär en tätare relation jämfört med ett konventionellt konsultföretag. Medlemsföretagen har full insyn i verksamheten och har möjlighet att gå igenom alla kalkyl- och offertunderlag med oss inför projektstart.

EUC fungerar som medlemsföretagens egen utvecklingsavdelning för elektronik-, programvaru- och mekanikutveckling. Det innebär att alla resultat, källkoder och tillverkningsunderlag ingår i leveransen för varje projekt och att äganderätten automatiskt och utan vidare ersättning tillfaller det beställande medlemsföretaget. Det medför också korta ledtider och hög beredskap med en hög grad av kontinuitet. EUC tillhandahåller även råd och support vid förhandlingar med befintliga leverantörer.

Utöver detta är EUC ett effektivt nätverk, medlemsföretagen emellan, där man träffas minst två gånger per år. Detta gör att medlemsföretagen får tillgång till varandras erfarenheter, även inom andra områden än elektronik och programvara.